Vi skickar regelbundet ut någon enkät till ett urval utav våra hyresgäster. I enkäten ställer vi bland annat frågor Ifall boendet, servicen och saken där totala nöjdheten med Stena Fastigheter såsom hyresvärd.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler samt ett klimatstationer. Flyga länk nedanför din Ställe.Häri ligger… Read More


Det är relevant att allt skall kännas tryggt för dig och att personkemin stämmer. Varenda vår personal bbefinner sig legitimation och kan legitimera sig stäv närstående och anhöriga. Uppdragets omfattning samt längd Odjurämmer du. Det sluta minimikrav på uppdragets längd är 1 timme/stig. Läs mer Ifall praktiska don att finnas klient … Read More


När ett läroanstalt äger fint städningsrutiner så blir eleverna gladare, mår förbättring och presterar förbättring på lektioner samt prov. Det promenerar att fjättra till vilket Göromål såsom helst, vi allihopa mår bättre utav att beröra att miljön omkring oss är Färsk, fläckfri och att vi kan gå på toaletten på jobbet för… Read More


Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget idé därför att förbättra hållbara boendemiljöni och arbetsplatser Därborta folk trivs samt stannar över länge.Dom såsom putsar fönsterna på Hötorgsskraporna i Stockholm alternativt Turning Torso i Malmö kan bara buga sig pro de såsom utför synonym lott på världens högsta byggn… Read More


Our eco-friendly merchandise will whisk absent dirt with out leaving an impact on the atmosphere, and our focus to depth will leave you thinking why you didn’t connect with previously.Do you need dwelling cleaning focused on allergen reduction? Do you prefer eco-friendly cleaning procedures and goods? Talk to your Molly Maid about our environment… Read More