S. Pier one Imports merchants. Just decide on our cost-free Keep Pickup selection for the duration of checkout. Most Retail outlet Pickup orders are processed in hrs, and you'll obtain an e-mail notifying you when your items are Completely ready for pickup at the Pier one retail store of your respective preference which has them in stock.S. Pier on… Read More


And yet they are still regarded internationally as symbols of the trendy age, the current and even perhaps the future. Contemporary Classic Furniture turned an icon of magnificence and sophistication.The primary variations of Gerrit Rietveld's Red-Blue Armchair ended up produced all-around 1917. Nevertheless, they ended up originally stained black … Read More


Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget idé därför att utveckla hållbara boendemiljöni och arbetsplatser där personer trivs och stannar över länge.Att verka som städare kan påfresta kroppen ett Intakt bit. Framför allt är det chansning att ås och nacke tar stryk.Även i saken där privata sektorn kan det bliva frekventa byt… Read More


Vår arbetskraft inneha evig ”Stena-kläder” och kan legitimera sig med vår personligt legitimation. Du kan också få åt vår växel på 075 24 15 000 och vädja att de dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att ej frige in någon inom din lägenhet förrännu ni är säker på vem personen är.Någon inneboende, frände eller … Read More


Vi skickar regelbundet ut någon enkät till ett urval utav våra hyresgäster. I enkäten ställer vi bland annat frågor Ifall boendet, servicen och saken där totala nöjdheten med Stena Fastigheter såsom hyresvärd.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler samt ett klimatstationer. Flyga länk nedanför din Ställe.Häri ligger… Read More